výživa a podvýživa
Výživa a podvýživa pri ochorení

Poznáte príčiny podvýživy?

Príčin podvýživy je celý rad. Všeobecne však môžeme za najčastejšie príčiny považovať stav, kedy je buď znížený príjem alebo zvýšená potreba živín, prípadne ide o kombináciu oboch faktorov.

  • Nedostatočný príjem energie a bielkovín (nízky príjem stravy)

Znížený príjem stravy (a teda aj energie) sa veľmi často vyskytuje napríklad u väčšiny chronických ochorení spájaných s nechutenstvom a taktiež u onkologických ochorení. Podvýživa nie je vzácnosťou u starších ľudí, u ktorých je chuť do jedla taktiež výrazne znížená, navyše je pre seniorov často náročné zaobstarať si plnohodnotnú stravu.

  • Nedostatok bielkovín

K tejto forme podvýživy môže dôjsť napríklad po náročných operáciách a úrazoch, pri chronických ranách, popáleninách, pri ťažkých zápaloch, všeobecne sa môže ale vyskytovať u chronicky chorých seniorov. Pre tento typ podvýživy je typická strata svalovej hmoty, pričom pacient nemusí byť vôbec chudý. Taktiež sa vyskytuje celková slabosť, ochabnutosť svalov rúk a nôh, preto majú títo pacienti problémy udržať sa na nohách a ich stisk ruky je veľmi slabý. Bohužiaľ dochádza aj ku zhoršeniu funkcie srdcového svalu a dýchacích svalov, preto je pacient viac ohrozený vznikom zápalu pľúc.

  • Poruchy trávenia

Príčinou podvýživy môže byť aj porucha trávenia, ktorá nastáva napr. u ochorení brušnej slinivky, pri ktorých je znížená tvorba tráviacich enzýmov a stavoch po operácii žalúdka alebo pri poruchách vstrebávania, kedy je narušená schopnosť čriev prijímať dôležité živiny, ako je tomu napr. pri syndróme krátkeho čreva za prítomnosti fistúl alebo u Crohnovej choroby.
Začarovaný kruh podvýživy

 

Všetky uvedené príčiny majú spoločný dôsledok. Zhoršenie stavu výživy zhorší aj priebeh základného ochorenia. Organizmus sa tak dostáva do začarovaného kruhu. V najzávažnejších prípadoch je tento stav už nevratný a nemožno ho riešiť zvýšeným množstvom alebo obohatením bežnej stravy.

 

Dôsledky podvýživy:

Podvýživa môže mať pre človeka mnoho negatívnych dôsledkov:

  • strata fyzickej a psychickej sily a odolnosti,
  • únava, zhoršenie priebehu ochorenia, zhoršenie kvality života,
  • predĺženie doby pobytu v nemocnici,
  • horší a dlhší priebeh rekonvalescencie pacienta,
  • rôzne komplikácie a ochorenia, ktorým by bolo možné sa vďaka dobrej kondícii a pri lepšom stave výživy vyhnúť,
  • zvýšenie rizika úmrtia pacienta.

 

Vplyv nedostatku energie a živín je oveľa vyšší, pokiaľ telo bojuje s akútnym alebo chronickým ochorením. Napríklad chronický zápal zvyšuje spotrebu energie a zároveň sa znižuje tvorba bielkovín, čo vedie k oveľa rýchlejšiemu rozvoju podvýživy, k narušeniu obranyschopnosti organizmu a tým aj k spomaleniu procesu uzdravenia sa.

Obrázok
Dôsledky podvýživy

Pacient s podvýživou patrí do rúk lekára. Dodať energiu v čase ochorenia nie je vždy možné len úpravou jedálnička. Moderná medicína však ponúka riešenie vo forme kompletnej vyváženej tekutej stravy (enterálnej výživy), ktorá doplní príjem energie, bielkovín a ostatných živín v optimálnom pomere. V prípade, že je pacient schopný prijímať stravu ústami, lekár mu môže predpísať výživu na popíjanie (tzv. sipping). Ak u pacienta dochádza k častému zabehnutiu stravy či tekutiny, je možné použiť modulárne prípravky na jej zahustenie. Ak pacient nedokáže prijímať stravu cez ústa je možné mu podávať enterálnu sondovú výživu prostredníctvom zavedenej výživovej sondy, PEG alebo PEJ.