Výživa seniorů
Výživa seniorov

Nedostatočná a nesprávna výživa, strata svalovej hmoty, zhoršený zdravotný stav

So stúpajúcim vekom dochádza k zmenám ovplyvňujúcim metabolizmus organizmu. Dlhodobé štúdie poukázali na to, že s vekom lineárne klesá energetická potreba, a to v závislosti od zmien telesnej kompozície, fyzickej aktivity, či množstva a kvality stravy. Predstava, že znížením energetickej hodnoty stravy docielime len redukciu telesnej hmotnosti, je hlavne u starších osôb mylná.

Strava seniorov je často striedma, prevládajú nesprávne stravovacie návyky, strava je zložená prevažne z jednoduchých cukrov, či stužených tukov, nakoľko obľubujú sladké jedlá a dezerty a nahrádzajú nimi výživnú stravu. Následkom je nedostatočný príjem ostatných makroživín ako sú bielkoviny a zdravé tuky. 

Najviac ohrozenou skupinou podvýživou sú seniori vo veku 60 a viac rokov. So stúpajúcim vekom dochádza v organizme k fyziologickým zmenám, ktoré ovplyvňujú metabolické procesy v starobe. S vekom sa zvyšuje podiel tukového tkaniva a dochádza k poklesu svalovej hmoty. Starnutie je spojené s fyziologickou anorexiou, zníženým kalorickým príjmom a úbytkom hmotnosti, čo je následne spojené s úbytkom svalovej hmoty a zvýšenou úmrtnosťou. Pre udržanie zdravia starších dospelých je tak dôležitý príjem bielkovín. Nedostatočný príjem bielkovín je často príčinou slabnutia, obmedzenia fyzického pohybu, obranyschopnosti organizmu, či zhoršenia procesov hojenia. Nedostatočný príjem proteínu môže viesť k rozvoju sarkopénie, zníženiu kvality života a zvýšeniu nákladov na liečbu primárneho ochorenia.

Väčšina seniorov má umelý chrup, čo je často príčinou nižšej chuti do jedla a nedostatočného príjmu stravy. Často majú v obľube tradičné jedlá mäkšej konzistencie, ktoré sú pre nich prijateľnejšie a preto svoj jedálniček obmedzujú len na niektoré potraviny. Stretávame sa aj s ekonomickými problémami, ktoré môžu byť vedľajším faktorom malnutrície. Ďalším problémom môže byť zhoršená pohyblivosť alebo zhoršený zrak, v krajnom prípade aj tzv. starecká demencia, ktorá výrazne obmedzuje schopnosť nákupu a prípravy stravy. Nedostatok aktivity, ktorej dôsledkom je aj nevôľa pripraviť si jedlo či ísť si nakúpiť, môže súvisieť s depresiou z osamelosti a sociálnej izolácie. Súhrnom týchto skutočností sa starší človek dostáva do začarovaného kruhu – jeho zdravotný stav sa vzhľadom k nedostatočnej výžive stále zhoršuje, čo vedie k ďalšiemu zhoršeniu jeho schopnosti správne a dostatočne jesť. Preto je potrebné včas zistiť, či príjem živín klasickou stravou je dostačujúci, a v prípade, že nie, je potrebné zaistiť prísun potrebnej energie, bielkovín a vitamínov. 

Na prvom mieste by sa vždy malo najskôr uvažovať o úprave jedálničku. Avšak pre človeka bez odborných znalostí nie je jednoduché presne zhodnotiť, či je príjem živín v upravenom jedálničku dostačujúci, preto je dôležité sa obrátiť na odborníka. Riešením, ktoré ponúka medicína, môžu byť aj prípravky enterálnej klinickej výživy. Ide o vyváženú tekutú výživu na popíjanie – tzv. sipping. Tekutá výživa pre seniorov má presne definovaný obsah nutričných zložiek. Tieto prípravky sú dostupné v lekárňach v rôznych chuťových variantoch. Môžu sa podávať po jedle alebo medzi jedlom a vieme nimi doplniť stravu o všetky dôležité súčasti: energiu, bielkoviny, sacharidy, tuky, vitamíny, minerálne látky a stopové prvky v potrebnom množstve. Naviac prípravky enterálnej klinickej výživy je možné taktiež využiť pri príprave každodenných jedál.